Prečo kandidujem

Volám sa Martin Červenka a rozhodol som sa kandidovať preto, aby sme do Trnavského samosprávneho kraja priniesli zásadné zmeny. Sľuboval ich síce aj aktuálny župan, žiaľ, zostalo iba pri sľuboch, ba čo viac – mnohé veci sa ešte zhoršili oproti predchádzajúcemu stavu a to sme naozaj nečakali a nehodláme to tolerovať. Najviac ma mrzí, že miestna samospráva – starostovia a primátori zostali na okraji záujmu aktuálneho vedenia župy. Navodzovanie zdania, že spolupráca medzi župou a miestnou samosprávou funguje je len ilúziou a súčasťou reklamy novej politickej OĽANO kultúry, ktorá priniesla rozdelenie kraja na “našich priaznivcov” a “tých druhých – zlých”. Slová ako transparentnosť a otvorenosť sa stali lacnými frázami v prezentovanom politickom marketingu a sú náhradou za skutočné prekrúcanie reality, klientelizmus a neustále zavádzanie. Nenávisť, zlobu a polarizáciu spoločnosti, ktorú prinieslo hnutie Igora Matoviča a Jozefa Viskupiča do spoločnosti potrebujeme nahradiť konceptom spolupráce, rešpektu a úcty. Kandidujem z pozície niekoľkonásobného starostu, člena predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska a z predchádzajúcich zamestnaní si prinášam dôležité manažérske zručnosti. Všetky skúsenosti chcem pretaviť do nového nastavenia komunikácie, spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy, ale aj spolupráce a partnerstva s podnikateľskými subjektami, tretím sektorom a takisto smerom do vnútra vo vzťahu k organizáciám, ktoré zriaďuje Trnavský samosprávny kraj. Spoločne urobíme VIAC.

Prečo ma podporuje viac než 100 starostov v kraji

Som jedným zo starostov a viem, že máme k občanom a ich problémom veľmi blízko. Sme s nimi v dennom kontakte, poznáme ich potreby a očakávania. Od primátorov a starostov často počúvam o problémoch, ktoré majú s vedením Trnavského samosprávneho kraja a aj celkovým nastavením tejto organizácie. Vieme, o koľko viac úžitku by mohli obyvatelia kraja mať ak by tento fungoval na princípe spolupráce a partnerstva s miestnou samosprávou. Aj ja sám ako starosta mám niekoľko negatívnych skúseností. O to teraz ale nejde. Ide o to, že sľubom a marketingovým trikom už neveríme. Každý z nás starostov a primátorov vie, čo sa dá a čo sa nedá urobiť za štyri roky a čo z toho je bežná práca a čo je niečo naviac a mimoriadne. Vieme, čo znamená niečo sľúbiť a aj to, aké následky má dodržanie alebo nedodržanie sľubov. Aktuálny župan toho sľúbil veľa a čo z toho splnil vyjadruje postoj viac ako 100 starostov trnavského kraja, dnes už viac ako 150 úradujúcich starostov a kandidátov na tieto funkcie. Viete aké je to číslo? V tomto kontexte obrovské. Také množstvo starostov a primátorov v pomerne malom kraji môže zjednotiť len veľmi vážna vec. Pripravili sme volebný PROGRAM VIAC, ktorý síce upozorňuje aj na nedostatky, pretože tieto potrebujeme odstrániť a zmeniť, avšak na druhej strane ponúkame riešenia a príležitosti na rozvoj. A toto nie sú sľuby. To je presvedčenie, vychádzajúce z konkrétnych príkladov, že to vieme robiť v prospech našich občanov v mestách a obciach. Nesľubujeme, že budeme spolupracovať. My už dlhé roky spolupracujeme. Nesľubujeme, že budeme hľadať tie najlepšie riešenia a realizovať ich – my sme ich stovky zrealizovali a realizujeme. Nesľubujeme, že urobíme nesplniteľné, pretože vieme, že klamať a zavádzať občana sa nevypláca. My s občanmi žijeme a chceme pre nich to najlepšie. A to sú naši občania – občania obcí a miest – nie župy!!! Župa nemá vlastných občanov, župa nemá vlastný kataster. My, starostovia a primátori chceme, aby si župní úradníci a aj nový zvolený župan boli vedomí toho, že župa nie je nadriadený orgán obciam a mestám ale má to byť partner, ktorý pomáha. Potom to začne fungovať. A to chceme. Preto ma podporuje VIAC ako 100 starostov. Spoločne urobíme VIAC pre Trnavský samosprávny kraj.

Povedali o Martinovi

 • Mgr. Maroš Sagan, PhD.

  starosta dediny Cífer

  Vo voľ bách na predsedu Trnavského samosprávneho kraja podporujem Martina Červenku, s ktorým osobne spolupracujem už 12 rokov. Jeho skúsenosti z práce v ZMOS a v regionálnych združeniach sú pre mňa zárukou toho, že kraju bude dokonale rozumieť a bude ho vedieť kvalitne riadiť.

 • Mgr. Ing. Žaneta Gogolová

  starostka obce Šúrovce

  Martin je inteligentný, zásadový a pracovitý mladý muž s jasnými cieľmi a sympatickým spôsobom ich dosiahnutia. Dokonale pozná záujmy samospráv. Dôkazom je aj obec Ratkovce, ktorá prosperuje a je v nej starosta. Nevidím dôvod, prečo by to malo byť inak aj na župe.

 • Ing. Ivan Dobrovodský

  starosta obce Vlčkovce

  Prečítal a vypočul som si Martinove priority a program. Vo veľa veciach sa zhodujeme. Okrem zlepšenia komunikácie je treba zintenzívniť spoluprácu medzi samosprávnym krajom a obcami a mestami. Potrebujeme tiež zvýšiť transparentnosť župy. Voličom sa totiž často zo strany samosprávneho kraja podsúvajú jednostranné informácie. Realita je však iná. Boli by sme radi, keby župu viedol niekto, kto pozná každodenné problémy a starosti ľudí v regióne, vie ako ich riešiť a jeho slovo platí. A Martin Červenka takým človekom rozhodne je.

 • JUDr. Marek Turanský

  riaditeľ Klastra regionálneho rozvoja

  Martina poznám z čias, keď som pôsobil ako starosta obce. Úprimný, pohodový a odhodlaný robiť správne veci. Hoci pôsobí v menšej obci dávno vyrástol z “jej rozmerov” a úspešne pôsobí v ZMOS-e na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. Tam sme toho tiež veľa zažili a preto viem, že to čo dnes prezentuje ako koncept spolupráce nie sú len prázdne reči. Prekážky sú pre neho vždy výzva a za projekt pre svoju obec vie bojovať do posledných sekúnd aj keď iní by to už dávno vzdali. Vedel by som uviesť aj extrém, keď dokázal sfinalizovať žiadosť na podanie projektu za 24 hodín, čo niekedy trvá týždne. To sa mi na ňom páči. Má dobré výsledky a ľudia ho majú radi. Je to výborný kandidát, ľudský a profesionál.

O Martinovi

Považujem sa za nevyliečiteľného optimistu. Mám rád ľudí a stretnutia s nimi. V obci Ratkovce (okres Hlohovec) žijem od svojich siedmich rokov. Spolu s bratom a sestrou sme vyrastali pri zvieratách – rodičia chovali kone a psy. Láska ku psom mi ostala dodnes. Optimistov a čestných a spravodlivých ľudí sa snažím vychovať aj zo svojich dvoch detí. Mám syna a dcéru a venujem im takmer všetok svoj voľný čas. Trošku si ho nechávam na knihy a filmy. Milujem futbal a turistiku, v zime bežky. V politickej kariére nie som motivovaný ani egom, ani peniazmi. Bol by som veľmi rád, keby tu po mne niečo ostalo a ľudia na mňa spomínali čo najviac v dobrom.

Viac o Martinovi

Program

Martin Červenka, kandidát č. 4 na Predsedu Trnavského samosprávneho kraja – princípy môjho volebného programu VIAC a najväčšie priority v štvoriciach odrážok

4 hodnotové piliere programu VIAC

 1. Funkčná komunikácia (vo vzťahu k partnerom, župným organizáciám aj v rámci úradu TTSK)
 2. Manažérsky model riadenia (zber dát, spracovanie, vyhodnocovanie, objektívny výber)
 3. Partnerstvo a sieťovanie (spolu urobíme VIAC – miestna samospráva, verejná správa, podnikatelia aj III. sektor) – extra programy na podporu podnikateľských zámerov z účasťou župy a zapojenie do programov župy
 4. Politika ako služba občanovi (nie panské maniere a marketing)

4 princípy orientácie programu VIAC

 1. Poukázanie na to, čo je potrebné zmeniť a opraviť, prípadne zrušiť
 2. Postoj k najvýznamnejším spoločenským témam a vzťah k VÚC
 3. Hlavné témy volebného programu VIAC – „riešenia systémové“
 4. Dôraz na konkrétne témy, ktoré považujeme za dôležité uviesť ako príklady – „riešenia konkrétne“

4 postoje zohľadňujúce nastavenie špecifík územia

 1. K územiu musíme pristupovať špecificky – Záhorie – okresy Skalica a Senica, Centrálna časť – okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, JUH – okresy Galanta a Dunajská Streda
 2. K mestám musíme pristupovať inak ako k vidieku (okresné mestá) a zároveň dbať na vyváženosť miest a vidieka
 3. Vybrané témy sú prierezovo dôležité – cesty, mosty, cyklotrasy, záchytné parkoviská, vzdelávanie, sociálna starostlivosť, atď.
 4. Konkrétne špecifiká toho ktorého okresu zohľadníme po dohode s partnermi v území

4 Najväčšie priority – všeobecné:

 1. Funkčný župný úrad schopný efektívne pracovať a komunikovať s partnermi
 2. Rozviazať ruky organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti a posilniť partnerský princíp
 3. Objektivizácia postupov v určovaní priorít, v rozdeľovaní zdrojov a v prideľovaní dotácií
 4. Menej marketingu, viac poctivých riešení

4 Najväčšie priority – tematické

 1. Prioritne riešiť potreby organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti – domovov sociálnych služieb, stredných škôl, kultúrnych zariadení, správy a údržby ciest a ďalších
 2. Investície do zariadení na zníženie energetickej náročnosti a z toho plynúce úspory a pokračovanie v modernizácii župných zariadení
 3. Župa sa musí stať tvorcom a koordinátorom regionálnych a nadregionálnych politík – rozvíjanie potrebných tém z vlastnej iniciatívy župy – voda, poľnohospodárstvo, ekológia a iné
 4. Vyťažiť maximum z euro fondového a externého financovania a nepredávať majetok župy

4Najväčšie priority – konkrétne

 1. Vytvoriť novú štruktúru riadenia kraja s posilnením princípu územnej participácie – 7 okresov a dostupnosť župy priamo v nich
 2. Elektronizácia a digitalizácia ako nástroj zberu a dostupnosti dát
 3. Kvalitní ľudia schopní pracovať rýchlo, efektívne a ľudsky v prospech rozvoja kraja a ako podpora partnerov
 4. Inovácie a chytré riešenia – smart región (reálne nie teoreticky)

4x Výber z projektov, ktoré beriem ako osobnú výzvu:

 1. Silná podpora vzdelávania, vrátane podpory nadštandardných aktivít ako napríklad: znovuzriadenie škôl v prírode, vytvorenie a podpora centier odborného vzdelávania, podpora celoživotného vzdelávania, motivačné systémy a ďalšie
 2. Zatraktívnenie verejnej dopravy a nemotorovej dopravy, frekvencia a kvalita vrátane: budovania záchytných parkovísk, zvýšenie komfortu dopravy, zavedenie prvkov integrovanej dopravy a cyklotrás – najmä chrbticové systém a prepojenia mesto – vidiek
 3. Zvýšenie úrovne sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti systémovými opatreniami – dobudovanie kapacít, podpora terénnej sociálnej služby a pokračovanie v podpore ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 4. Podpora reálneho turizmu a cestovného ruchu, vrátane moderných informačných systémov, sieťovania aktérov, podpora aktivít v oblasti kúpeľníctva a gastro služieb a podporu regionálnych producentov – regionálne výrobky do siete župných zariadení

4 Výzvy, ktoré mám pred sebou a sú závislé na kooperácii vlády a SK-8

 1. Zmena kompetenčného modelu žúp, vrátane finančného krytia
 2. Kritické strategické investície – mosty, cesty, obchvaty
 3. Zrýchlenie čerpania EÚ fondov – štrukturálnych, Plán obnovy …
 4. Prenos požiadaviek územia zdola hore pomocou župy

Spoločne dokážeme VIAC.

Spoločne s odborníkmi sme pripravili PROGRAM VIAC, ktorý upozorňuje na nedostatky a na druhej strane ponúka riešenia a príležitosti na rozvoj v našom kraji.

Viac v doprave

Pretrvávajúcim problémom v doprave je tempo, ktorým sa riešia, resp. neriešia nedostatky a ich prioritizácia. Doprava nie je len o oprave tých najhorších úsekov. Doprava je o starostlivosti o mosty, rýchlejšom budovaní cyklotrás, ekologickej vlakovej doprave a intenzívnejšej prímestskej doprave, čo má bezprostredný dopad na kvalitu nášho života.

Preto ponúkame VIAC:

 • zrekonštruovaných úsekov ciest
 • starostlivosti o mosty
 • vybudovaných cyklotrás
 • prímestských spojov
 • ekologickej železničnej dopravy
 • záchytných parkovísk pri železničných staniciach


Viac v zdravotníctve

Zdravotníctvo je pre obyvateľov kritická téma. Aj TT SK má problémy s podmienkami pre lekárov, nedostatočnej sieti ambulancií, odchodom lekárov do dôchodku, odlivom zdravotných sestier a dostupnosťou lekárov v obciach. Osobitnou kapitolou je stav nemocníc a zdravotných zariadení v kompetencii župy.

Preto ponúkame VIAC:

 • atraktívnych podmienok pre udržanie a prilákanie lekárov a sestier
 • moderných zdravotníckych zariadení
 • využívania minerálnych prameňov pre liečebné účely


Viac v školstve

V kompetencii TT SK nie sú škôlky a základné školy, ale takmer všetky stredné školy. Kvalitné školstvo je o vytvorení podmienok pre štúdium žiaka v podobe kvalitných pedagógov, zrekonštruovaných priestorov a moderných vyučovacích pomôcok.

Preto ponúkame VIAC:

 • opráv a modernizácií škôl, učební a športovísk aj pre voľný čas
 • praktického vyučovania a duálnej výučby
 • nových a moderných odborov po ktorých je dopyt na trhu práce
 • osvety v oblasti geológie a finančnej gramotnosti a ďalších tém mimo školských osnov
 • vzdelávacích kurzov pre seniorov


Viac v sociálnych službách

Populácia z roka na rok starne a problematika starnutia populácie je z pohľadu kraja vnímaná aktuálne len okrajovo. Každý si zaslúži dôstojnú starobu. Tí šťastnejší v starostlivosti najbližších, tí menej šťastní v domovoch dôchodcov, či iných domovoch sociálnych služieb.

Preto ponúkame VIAC:

 • miest v domovoch dôchodcov
 • ľudských podmienok v domovoch sociálnych služieb
 • starostlivosti o výrazne narastajúci počet ľudí s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou
 • dennej stacionárnej starostlivosti pre rodiny s postihnutým dieťaťom/príbuzným
 • ošetrovateliek a opatrovateliek v domácej starostlivosti


Viac v kultúre

Posledné obdobie bolo pre kultúru náročné a to z objektívnych príčin. Pre pre Covid a štátne nariadenia. Práve kultúra a cestovný ruch potrebuje v najbližšej dobe viac propagácie a podpory.

Preto ponúkame VIAC:

 • dôrazu na podporu a zachovávanie lokálnych tradícií
 • opráv pamiatok a chátrajúcich objektov, vrátane kultúrnych domov
 • podpory na rozvoj a propagáciu cestovného ruchu
 • aktivít pre obyvateľov kraja, ako skibusy, cyklobusy a pod.
 • podujatí organizovaných župou
 • finančných schém podpory pre kultúrne podujatia neorganizované župou


Viac v eurofondoch

Eurofondy patria medzi najdôležitejšie zdroje financovania investícií na Slovensku. Inak to nie je ani v župe. Ich rýchle a efektívne čerpanie vie urýchliť premenu župy na lepšiu a krajšiu. Trnavský samosprávny kraj má obrovské medzery v efektivite čerpania a nepripravuje sa na ďalšie možnosti získavania európskych peňazí, ktoré majú prísť v najbližšom období

Preto ponúkame VIAC:

 • využívania zdrojov z EÚ
 • eurofondov na bývanie a investícií do zelených riešení
 • podpory pre mestá a obce pri získavaní eurofondov
 • vyššia informovanosť verejnosti o ich čerpaní a využívaní a nie len osadiť tabuľu
 • zahrnúť potreby ľudí do plánovania projektov
 • odborníkov na čerpanie spolupracujúcich so župou
 • inšpirácie z úspešných projektov zo zahraničia


Viac dobrého pocitu

Koronavírus a konflikt na Ukrajine spôsobil strach, bezmocnosť a beznádej u viacerých z nás. Tieto pocity sú normálne. Každý z nás si po tomto ťažkom období zaslúži viac radosti a pohody do života.

Preto ponúkame VIAC:

 • výsledkov práce župy v prospech ľudí
 • zrealizovaných projektov pre obyvateľov župy
 • profesionálov slúžiacich záujmom obyvateľom
 • projektov s inovatívnymi riešeniami reflektujúcich potreby obyvateľov
 • politickej nezávislosti
 • spájania a stability
 • radostnejšieho, kvalitného a pokojného života
 • pevného, ľudského, stabilného a charakterného vedenia s víziou
 • spolupráce a spájania sa s tímami profesionálov a odborníkov
 • duševnej starostlivosti a osobného rozvoja zamestnancom župy

Výsledky práce

Miľníky pracovných úspechov a konkrétnych hmatateľných výsledkov:
 • V spoločnosti CEIT (stredoeurópsky technologický inštitút) finálna linka pre autá VW Touareg a Porche Cayenne
 • revitalizácia smetiska, dnes členitý park s amfiteátrom, ohniskom a posedením
 • postavený prvý 12 bytový dom
 • zrekonštruované všetky obecné budovy
 • rozšírená a zmodernizovaná čistiareň odpadových vôd pre obce Ratkovce a Žlkovce
 • postavená príjazdová cesta ku kostolu a cintorínu s parkoviskom
 • pripravená infraštruktúra pre 19 rodinných domov
 • v Trnavskej vodárenskej spoločnosti zvýšené investície zo 4 na 14 miliónov € ročne, znížené straty vody
 • investícia 1 miliónu € ročne do obecných projektov pre akcionárov, využitie pozemkov v ochranných pásmach, studne pre včelstvá, balíkovanie sena
 • spolupráca ľudí na projekte zaPOIsa na celom západnom Slovensku

Médiá

Dozvedieť sa viac

Máte nápad, myšlienku, alebo návrh na riešenie, ako spraviť pre náš Trnavský kraj VIAC? Napíšte mi na viac@martincervenka.sk

Chcete s nami ostať v kontakte a do mailovej schránky občas dostať nejakú novinku o nás? Prihláste sa na odber nášho newslettera.

Poteší nás každý lajk, follow, či reakcia a komentár na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Moje videá nájdete aj na YouTube.

Podpora

Pridaj sa do tímu dobrovoľníkov, pomôž nám s kampaňou a prines spolu s nami do Trnavského samosprávneho kraja VIAC! Pomôžeš dobrej veci a okrem toho spoznáš veľa zaujímavých ľudí. Napíš nám mail na viac@martincervenka.sk a do predmetu uveď “DOBROVOLNIK”.

Nemáte čas, ale chceli by ste VIAC pre Trnavský kraj? Bližšie k tomu nás dostane každá pomoc nevynímajúc tú finančnú. Ak môžete a chcete prispieť akoukoľvek sumou, môžete tak urobiť na môj transparentný účet. Ako sme Vaše prostriedky použili prehľadne uvidíte. Vopred ďakujeme.

SK33 0200 0000 0045 9632 4759